МЕНЕЖМЕНТ

Ўзбекистондаги менежмент-консалтингни  ривожлантириш ва такомиллаштириш ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган бўлди. Бу эса бошқарувни доимий ташқи муҳитда бошқаришни мураккаблаштирди, рақобатни оширди. Бизнеснинг омон қолиши ва муваффақиятли ривожланиши учун мутахассислар маслаҳатчилари иштирокисиз давом этар экан, турли хил таҳлилларни амалга оширишга ёрдам беради. Вазиятлар, доимий равишда юзага келадиган муаммоларни аниқлаш даркор.

КОМПАНИЯНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИНИ ТАШҲИСЛАШ
 • Компаниянинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш
 • Мавжуд бошқарув тизимини таҳлил қилиш
 • Компания фаолиятининг таҳлили ва асосий вазифалари
 • Катта ва кичик муҳитни таҳлил қилиш – PESTLE таҳлили
 • Компаниянинг заиф ва кучли томонларини таҳлил қилиш – SWOT таҳлили
 • Стратегик муқобилларни таҳлил қилиш
КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
 • Компаниянинг фаолияти ва асосий мақсадларини ишлаб чиқиш
 • Ресурсларни ажратиш ташкилотни ривожлантиришнинг энг самарали йўлидир
 • Стратегик мақсадни амалга оширишни режалаштириш ва мониторинг қилиш учун функцияларни амалга ошириш
 • Ташкилотни ривожлантиришнинг энг истиқболли йўналишларини аниқлаш
РЕЖАЛАШТИРИШ
 • Стратегик ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш
 • Тактик ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш
 • Операцион ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш
РИВОЖЛАНТИРИШ
 • Компаниянинг ташкилий тузилмасини такомиллаштириш
 • Вазифаларни бажариш учун зарур бўлган маълум малакага эга бўлган ходимларга вазифа ва масъулиятни тайинлаш.
 • Компаниянинг ҳар бир бўлинмаси доирасида ташкилий тузилма ва уларнинг ўзаро ҳамкорлигини ривожлантириш
РУҲЛАНТИРИШ (Мотивация)
 • Бошқарувнинг руҳлантириш функциясини ишлаб чиқиш ташкилотнинг ходимларининг эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ
 • Ташкилотнинг мақсадларига эришиш учун ходимларни рағбатлантириш
 • Моддий рағбатлантиришни ривожлантириш
 • Ҳар бир бўлимнинг эҳтиёжлари учун маънавий жиҳатдан фойдали бўлган имтиёзни ишлаб чиқиш
МУВОФИҚЛАШТИРИШ
 • Мувофиқлаштириш ташкилот бошқаруви томонидан алоқа, назорат ва бошқарувни ўз ичига олади
 • Бошқарувнинг мувофиқлаштириш функцияси компанияни ташкилий, режалаштириш ва рағбатлантиришда бирлаштиради, шунингдек, ходимларни ташкилот манфаати учун биргаликда ишлашини таъминлайди
 • Компаниянинг бўлимлари раҳбарлари билан учрашувлар ва бошқа режалаштирилган учрашувларда мувофиқлаштирувчи тадбирлар амалга оширилади
НАЗОРАТ
 • Ҳар бир корхона учун ишлаш меъёрлари ва назоратини ўрнатиш
 • Компаниянинг ташкилий мақсадларига эришиш учун ходимларнинг белгиланган стандартларни бажарилишини мониторинг қилиш
 • Ишлаш ва самарадорлик ўртасидаги мувозанатни аниқлаш
 • Чекланган ресурслардан самарали фойдаланишни мониторинг қилиш
 • Ўзгарувчан муҳитга мослашиш стратегияларини назорат қилиш

Хизматларимиздан фойдаланиш учун сўров юборинг

Исмингиз:
Компания номи:

Email:
Телефон рақами:
Компания манзили:
Компания сайти:

Раҳбарнинг ФИШ:
Ишчилар сони:
Фаолият сохаси:
Махсулот/хизматлар тури:

Консалтинг хизматларидан бундан олдин фойдаланганмисиз?: ХаЙўк
Компаниямиз ҳақида каердан билдингиз:

Компаниянгиз ва мурожаатингиз сабаби ҳақида қисқача маълумот беринг, илтимос.:
"Жўнатиш" тугмачани босиб, сиз ўзингизни шаҳсан маълумотларни, биз тарафдан ишлатишга розилик билдираяпсиз