Бизнес-инжиниринг в Узбекистане

БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ

Бу замонавий йуналишдаги  бошқариш. Бозор иктисодиёти  талаб-эхтиёжи узгариб бараётганлиги сабабли, корхона самарадорлигини ошириш максадида, янгилик киритиш оркали  янги гоя билан  бозор иктисодиётига кириб боришдир . Бу фаолият ишлаб чикишини усиши хамда махсулотнинг рақобатбардошлилигини оширишини таъминлайди.

Развитие бизнеса в Узбекистане

БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ

Ташкилотингизни бозори кенглигини, ҳали бор имкониятларни ишга туширмаганлигингизни сезмоқдамисиз? Тасаввурингизда олдингизда бепоен кенглик турибди-ки, уни кечиб ўтишга ишонябсиз, аммо қандоқ қилишга бошингиз қотябдими? Жамоангиз яхши, кучли аммо кучи етишига тўлақонли ишонишингиз қийин бўлмоқдами?

Инвестиционное проектирование в Узбекистане

ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ

Таклиф этилаётган бизнесни оммавий (иккиламчи) маълумотлар асосида бозорини борлигини ёки келажакда пайдо бўлиш эҳтимолини аниқлаш, лойиҳани амалга оширишдаги хатар ва мураккабликларни аниқлаш, киритиладиган молия ва маржа миқдорини дастлабки баҳолаш.

Умумий Ҳизматларимиз

Менежмент
 • Компаниянинг ҳозирги ҳолатини ташҳислаш
 • Компания стратегиясини ишлаб чиқиш
 • Режалаштириш
 • Ривожлантириш
 • Руҳлантириш (мотивация)
 • Мувофиқлаштириш
 • Назорат қилиш
Батафсил
Маркетинг
 • Маркетинг компаниясининг аудит (диагностика)
 • Маркетинг тадқиқотлари, бозорларни таҳлил қилиш ва таҳлил қилиш
 • Компания учун стратегия ва маркетинг режасини ишлаб чиқиш
 • Mystery shopping – махфий харидор
 • Истеъмолчилар фикри
 • Брендлаш
 • Рақамли (Digital) маркетинг
 • Рақамли (Digital) аудит
 • Сайтларни ишлаб чиқиш
Батафсил
Молиявий таҳлил
 • Компаниянинг жорий ҳолатини таҳлил қилиш
 • Капитални бошқариш стратегиясини ишлаб чиқиш
 • Нолдан бошлаб молиявий хизмат фаолиятини ташкил этиш
 • Ҳозирги молиявий хизмат самарадорлигини ошириш
 • Оптималлаштириш ва қўшимча ресурсларни жалб қилиш
 • Ходимлар сонини муқобиллаштириш
 • Иқтисодий таҳлил тизими ва керакли тузатувчи чораларни ишлаб чиқиш
 • Тўлов ва молиявий операциялар тизимини ривожлантириш
 • Ҳужжат алмашишни шакллантириш
 • Ишлаб чиқилган стратегияга мувофиқ ўзгаришларни амалга ошириш
Батафсил
Ходимларни таҳлил қилиш
 • Компаниянинг жорий ҳолатини ташҳислаш
 • Кадрлар бошқаруви стратегиясини ишлаб чиқиш
 • Ходимлар билан ишлаш бўйича хизматнинг фаолиятини нолдан ташкиллаштириш
 • Мавжуд кадр ресурслари хизматининг самарадорлигини ошириш
 • Компания ходимларининг эҳтиёжларини таҳлил қилиш ва режалаштириш
 • Ходимлар сонини оптималлаштириш
 • Янги ходимларни излаш, танлаш ва мослаштириш тизимларини такомиллаштириш
 • Кадрларни тайёрлаш, аттестация қилиш ва ривожлантириш тизимларини такомиллаштириш
 • Мукофот тизимларини ривожлантириш, рағбатлантириш, моддий ва моддий бўлмаган туртки
 • Корпоратив маданиятни шакллантириш
Батафсил

Қандоқ қилиб амалга оширамиз?

1 Босқич

Ташхис

Яъни ташкилотни махсус ишлаб чиқилган ташхис дастур асосида баҳолаб, ўзгартириш, кучайтириш еки аксинча бартараф этилиши зарур бўлган жараенлар, шахслар ва тартиблар аниқланади.

2 Босқич

Мақсад

Бизнесингиздан қисқа ва узоқ муддатда нима натижалар кутмоқдасиз? Қандоқ ўзгаришлар сизга керак? Нималарга жавоб бериши керак тизим? Буларни ҳаммасини биргаликда аниқлаймиз.

3 Босқич

Режалаштириш

Хўш, мақсадларга қандоқ эришамиз? Нимани, қачон ва ким амалга оширади? Бунинг учун қандоқ ресурс ва куч керак бўлади? Шуларни тартиблари ишлаб чиқилади.

4 Босқич

Ижро

Албатта, йўл кўрсатибгина қолмай, унда равон юриб кетишингиз учун билимимиз, тажрибамиз ва тафаккуримиздан келиб чиққан ҳолда амалий маслаҳат ва ердам берамиз.Албатта, қадамни сиз босасиз, аммо қандоқ босиш ва нимага эътибор бериш кераклигини кўрсатиб борамиз.

ҲАМКОРЛАРИМИЗ

НИМА УЧУН БИЗ?

Қуллаб-қувватлаш

Биз қорхонани барча босқичларида қуллаб-қувватлаймиз. Бизнесни ривожлантиришга ёрдам берамиз.

Хизматларнинг кенг ассортименти

Компаниямизнинг хизмат доираси кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган барча соҳаларни ўз ичига олади, ўз навбатида бу биз билан ҳамкорлик қилишни қулайлаштиради. Бу жиҳат тез ўзгарувчан дунёда ва рақобат муҳитида муҳим аҳамиятга эга.

Ишончли ҳамкорлик

ME Partners ютуғи шерикларимизнинг муваффақияти билан бевосита алоқадор. Уларнинг тезкор ва малакали ривожланиши эса биз кўрсатаётган хизматлар сифатига боғлиқ.

Бизга ҳабардор бўлинг